Gör e-cigaretten ont? Vad är viktigt att veta

I avsaknad av vissa uppgifter om e-cigarettens och Vape effektivitet och säkerhet, tills oberoende studier utförs på medellång och lång sikt, kommer det inte att vara möjligt att ta en tydlig ställning till dess effekter på hälsan.

Under tiden bör e-cigaretter av försiktighetsskäl undvikas åtminstone av ungdomar och gravida kvinnor.

Dessutom är det alltid bra att komma ihåg att den viktigaste riskfaktorn för lungcancer är cigarettrökning (och detta gäller även begagnad rök). Det betyder att ju mer du rökt (eller ju mer rök du andades i livet), desto mer sannolikt blir du sjuk. I 2019 uppskattar hälsoministeriet 42, 500 nya diagnoser av lungcancer, som fortfarande är den vanligaste dödsorsaken från neoplasi rikstäckande, följt av kolorektal, bröst -, bukspottkörtel-och levercancer. År 2016 registrerades 33, 838 dödsfall från lungcancer (Vape.se).